Zpracování grafiky od vytvoření grafického návrhu včetně předtiskové přípravy.
Grafické návrhy vizitek, tiskopisů, letáků, prospektů, informačních brožur, katalogů,
kalendářů, plakátů a billboardů.

Vytvoření grafických návrhů pro řezanou grafiku - autoplachty. Polepy automobilů
a jiných dopravních prostředků, grafické návrhy na polepy výloh, cedule, reklamní poutače.

Zpracování grafických návrhů pro webové stránky.

Fotografování interiéru a exteriéru optikou CANON. Úprava digitálních fotografií.http://atarot.estranky.cz